EBBEN doet onderzoek naar screenen bij woningcorporaties

EBBEN Partners doet onderzoek naar de wijze waarop corporaties:

  • De betrouwbaarheid en geschiktheid van bestuurders, commissarissen en andere personen in kritische functies onderzoeken.
  • Screenen bij de verkoop van woningen en maatschappelijk vastgoed aan een derde.
  • Onderzoek doen naar partijen waarmee een samenwerkingsverband aangegaan wordt.

Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek stelt EBBEN een Whitepaper op.

Dergelijk onderzoek is niet alleen relevant om bepaalde keuzes die u als corporatie maakt te verantwoorden, maar onderzoek naar dergelijke partijen of personen biedt ook voor de corporatie zelf inzicht met wie u in zee gaat. De sector beschikt hiermee gelijk over relevantie informatie over hoe corporaties dergelijke zaken benaderen.

Oproep aan alle controllers of bestuurssecretarissen van woningcorporaties;

Vul hier de vragenlijst in: