Fraude in de vastgoedsector

Helaas blijven ook vastgoedorganisaties niet verschoond van fraude. Met beperkte schade worden kantoorartikelen mee naar huis genomen voor eigen gebruik. Het gebeurt ook geraffineerder waarbij een fors persoonlijk gewin ontstaat ten koste van het bedrijf.

Doorgaans spelen drie factoren een rol bij fraude:
1. Motivatie;
2. Gelegenheid;
3. Rationalisatie.

Iemand heeft schulden of een luxe levensstijl en ziet binnen het bedrijf mogelijkheden om frauduleus te handelen. Hij of zij rechtvaardigt dat met ‘ik werk er hard voor’, ‘ze betalen me te weinig’ of ‘anderen doen het ook’. Dit wordt de fraudedriehoek genoemd.

De frauderisicoanalyse van EBBEN

Er gaat veel geld om in de vastgoedsector en prijzen van vastgoedprojecten en onderhoud zijn doorgaans niet transparant. Veelal is vastgoed schaars. Dat maakt dat deze sector uitermate gevoelig is voor fraude. Om te analyseren of uw organisatie risico’s loopt heeft EBBEN een frauderisicoanalyse voor de vastgoedsector ontwikkeld. De analyse beschouwt alle aspecten en geeft duidelijk aan op welke gebieden u onvoldoende gewapend bent tegen fraude.

De consultants van EBBEN inventariseren op welke gebieden de organisatie risico’s loopt. U kunt hierbij denken aan abc-transacties, aanbestedingen of valse facturen maar ook aan woningtoewijzing, betalingsregelingen en prijsvragen.

Vervolgens beoordeelt EBBEN de wijze waarop u de organisatie heeft ingericht om dergelijke misstanden te voorkomen.

EBBEN rond het onderzoek af met een heldere rapportage van de bevindingen en komt zo mogelijk met aanbevelingen om de interne organisatie te versterken.

Waarom EBBEN?

EBBEN kent de vastgoedsector en heeft een op sector toegeschreven tool beschikbaar om direct met u aan de slag te gaan met de analyse. De passie van de consultants van EBBEN is om de professionaliteit van de organisatie verder te verbeteren, niet naar het blootleggen van tekortkomingen.